مقابله با دروغ های تاریخی

بهرنگ ملک محمدی
سینما از ابتدای قرن بیستم و از همان اولین سال های اختراع، ابزاری فوق العاده برای به تصویر کشیدن اندیشه، ایدئولوژی و در نگاه کلان تر سیاست های کلان حکومت ها بوده است. این نکته آن قدر با اهمیت است که در سال 1919 به دستور لنین، مدرسه هنر سینما در شوروی تاسیس می شود تا اهداف حزب کمونیست را دنبال کند. در نقطه مقابل، هالیوود هم در تمام این سال ها با جعل و تحریف تاریخ به دنبال منافع خود بوده است. جعلی که عمدتا در راستای اهداف لابی های قدرتمند صهیونیستی در جهان اتفاق می افتد. 
انیمیشن «فهرست مقدس» به کارگردانی محمد امین همدانی از دو زاویه قابل بررسی است؛ نخست داستان فیلم که بر اساس یک واقعیت فراموش شده تاریخی است؛ قتل عام دسته جمعی نصرانی ها در یمن به دست حاکم یهودی این سرزمین و فهرستی که از این قربانیان باقی می ماند. داستان که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده، پیچ و خم های دراماتیک خوبی دارد و حاوی روایتی هوشمندانه است. داستانی حماسی از نوکیشانی که بر اثر ستم و نفوذ ربی های یهود در نجران قتل عام می شوند و در این میان عشق از یک خلافکار سابقه دار، قهرمانی مثال زدنی می …