مفاهیم: در زمانی در سینما چیست

مفهوم در زمانی (diachronic) از سوی فردینان دو سوسور در اوایل قرن بیستم و در تضاد با اصطلاح همزمانی (synchronic) ابداع شد - سینما و تلویزیون > سینمای جهان - نوشته اوا ویث* - ترجمه یونس شکرخواه: مفهوم در زمانی (diachronic) از سوی فردینان دو سوسور در اوایل قرن بیستم و در تضاد با اصطلاح همزمانی (synchronic) ابداع شد این اصطلاح به شیوه ای تطبیقی ـ تاریخی در زبان شناسی اشاره می کند که دستورنویسان قرن بیستم طرفدار آن هستند.
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی