معرفی 100فیلم غیرانگلیسی برتر تاریخ سینما

بی بی سی با نظرسنجی از بیش از 200 منتقد و متخصص سینمایی از سراسر جهان اقدام به معرفی فهرست 100 فیلم غیرانگلیسی برتر تاریخ سینما کرده است و سینمای ایران هم در این میان بی بهره نمانده است. - شعارسال :بی بی سی با نظرسنجی از بیش از 200 منتقد و متخصص سینمایی از سراسر جهان اقدام به معرفی فهرست 100 فیلم غیرانگلیسی برتر تاریخ سینما کرده است و سینمای ایران هم در این میان بی بهره نمانده است. در این نظرسنجی 209 منتقد و متخصص سینمایی ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی