معرفی هیات انتخاب هفتمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی

سینماپرس: اعضای هیات انتخاب هفتمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی در احکامی از سوی دبیر این رویداد معرفی شدند.