معرفی نمایش‌های راه‌یافته به بخش مسابقه تئاتر خیابانی جشنواره کودک

سینماپرس: نمایش های راه یافته به بخش مسابقه تئاتر خیابانی جشنواره بیست و پنجم تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند.