معرفی نامزدهای جشن مستقل فیلم کوتاه ایران

با پایان داوری مرحله اول آکادمی انجمن فیلم کوتاه ایران، نامزدهای دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران معرفی شدند. – با پایان داوری مرحله اول آکادمی انجمن فیلم کوتاه ایران، نامزدهای دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران معرفی شدند. به گزارش ایسنا به نقل از ایسفا، مرحله اول آکادمی ایسفا طی سه روز با حضور اعضای آکادمی در خانه سینمای شماره 1 برگزار شد، که طی آن نامزدهای بخش های مختلف (به ترتیب الفبا) به شرح زیر اعلام شدند:
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی