معرفی مستندهای دوره بیستم جشن بزرگ سینمای ایران / رونمایی از پوستر

سینماپرس: تالار سیف الله داد خانه سینما در روز گذشته میزبان مراسم رونمایی از پوستر دهمین جشن مستقل سینمای مستند و معرفی مستندهای بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران بود.