معرفی مدیر و اعضای شورای انتخاب ایده دیگرگونه‌های اجرایی جشنواره تئاتر فجر

سینماپرس: نادر برهانی مرند دبیر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر،مدیر و اعضای شورای انتخاب ایده دیگرگونه‌های اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را انتخاب کردند.