معرفی مدیر بخش بین الملل جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران

سینماپرس: دبیر ۲۲امین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با صدور حکمی، سپهر سلیمان را به عنوان مدیر بخش بین الملل این دوره معرفی کرد.