معرفی فیلم های 4 بخش جشنواره جهانی فیلم فجر / از جلوه گاه شرق تا فانوس خیال

فیلم های بخش های سینمای سعادت ، جلوه گاه شرق ، فانوس خیال و جشنواره جشنواره ها در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند. - سینمایی های پیامی به پدر محصول قزاقستان، آگا محصول بلغارستان، آلمان و فرانسه، آن سوی ابرها محصول هند، دلتوف محصول روسیه، لهستان و صربستان، گندم محصول ترکیه، آلمان، فرانسه، سوئد و قطر، تیتو کوچولو و موجودات فضایی محصول ایتالیا، دروغ کوچک مصلحتی محصول شیلی، حادثه شبانه ...
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: فرهنگی