معرفی فیلم های جشنواره فجر 36: خوب های احتمالی

اصولا حدس زدن این که کدام فیلم ها در جشنواره با استقبال مواجه می شوند و کدام ها کم طرفدار خواهند شد کار دشواری است کما این که بارها شده فیلم یک کارگردان معروف با کلی تبلیغات و ستاره های ریز و درشت شکست سنگینی خورده و برعکس! پس دسته بندی کردن فیلم ها به خوب ها و بدها بیشتر یک بازی و شیطنت است که فضای سینمایی را گرم تر کند. عامیانه تر این که خیلی جدی نگیرید و این ها بیشتر یک حدس زد. مثلا فیلمی مثل «امیر» مصداق بارز هندوانه سربسته است و شاید اصلا پدیده جشنواره باشد از یک فیلم اولی (نیما اقلیما) یا فیلم منیژه حکمت، میتواند یک بازگشت باشکوه برای سینمای او باشد.
به گزارش آریا، دسته بندی را بیشتر بر اساس سه معیار سوژه فیلم، کارهای اخیر کارگردان فیلم و ترکیب بازیگران چیده ایم، بر همین اساس فیلم حاتمی کیا(به وقت شام) هر چقدر هم که تکنیک نابی داشته باشد احتمالا مضمون زده خواهد شد مثل بادیگارد. توضیح آخر هم اینکه توضیحات مربوط به فیلم ها از ماهنامه سینمایی 24 برداشت شده است.

بمب
فیلمنامه بمب در سال 2011 برنده کمک هزینه ساخت از سوی جشنواره آسیاپاسیفیک شد.
از زمانی که اولین فیلم …