معرفی فیلم‌های بخش «اسلام هراسی و ایران ستیزی» جشنواره «مقاومت»

سینماپرس: عناوین فیلم‌های بخش «اسلام هراسی و ایران ستیزی در سینمای غرب» پانزدهمین جشنواره بین‌المللی «مقاومت» اعلام شد.