معرفی عکاسان راه یافته به جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین

35 عکس از 28 عکاس به بخش مسابقه هشتمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین راه پیدا کردند. - معرفی عکاسان راه یافته به جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین گروه هنر ــ 35 عکس از 28 عکاس به بخش مسابقه هشتمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین راه پیدا کردند. به گزارش ایکنا، به از نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هیئت انتخاب و داوری بخش عکس هشتمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی