معرفی عضو جدید شورای انیمیشن مرکز گسترش

سینماپرس: صبح امروز ۳ مردادماه «امیر سحرخیز» به عنوان عضو جدید شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منصوب و معرفی شد.