معرفی سرو زیر آب در آی فیلم

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، این برنامه تلویزیونی هر چهارشنبه به معرفی یکی از تازه های سینمای کشور پرداخته و با چند تن از عوامل آن گفت وگو می کند. - آی فیلم امشب به معرفی فیلم سینمایی سرو زیر آب در برنامه سینما آی فیلم می پردازد. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، این برنامه تلویزیونی هر چهارشنبه به معرفی یکی از تازه های سینمای کشور پرداخته و با چند تن از عوامل آن گفت وگو می کند. بر اساس ین گزارش، ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی