معرفی داوران فیلم های کوتاه مسابقه سینمای ملی جشنواره مقاومت

سرهنگی، شاه حسینی، عسگرپور، مردادپور و نبوی به عنوان داوران فیلم های کوتاه مسابقه سینمای ملی پانزدهمین جشنواره مقاومت معرفی شدند. -
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی