معرفی داوران فیلم های داستانی بخش بین الملل جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان

سینماپرس: هفت داور برای داوری فیلم های داستانی بخش بین الملل دوره سی و یکم جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان انتخاب و اسامی ایشان اعلام شد.