معرفی داوران بخش پوستر آزاد جشنواره تئاتر «الف»/ حضور لخ مایفسکی

سینماپرس: داوران بخش پوستر آزاد جشنواره بین المللی تئاتر الف که با موضوع «اقوام با رویکرد صلح در فرهنگ و آیین» برگزار می شود، معرفی شدند.