معرفی داوران بخش مسابقه ملی نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

سینماپرس: امیر توده روستا، نیما جاویدی، طناز طباطبایی، مهدی منیری و جهانگیر نصری اشرفی داوری آثار بخش مسابقه ملی نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش را برعهده دارند.