معرفی داوران بخش فیلم جشنواره منطقه‌ای اردبیل- مشگین‌شهر

سینماپرس: داوری ۵۹ فیلم‌ راه‌یافته به بخش مسابقه جشنواره منطقه‌ای اردبیل- مشگین‌شهر را، علیرضا دهقان، حسین نمازی، پناه‌برخدا رضایی، علی رشیدی‌فر و کریم عظیمی بر عهده دارند.