معرفی داوران بخش‌های مختلف جشنواره «هنر مقاومت»

سینماپرس: داوران بخش‌های ده گانه پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» از سوی ستاد برگزاری این جشنواره معرفی شدند.