معرفی برگزیدگان هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه

سینماپرس: آیین پایانی هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه، با حضور مسئولین، هنرمندان و دانشجویان، برگزار شد.