معرفی برگزیدگان نخستین دوره «رویداد خلق ایده»

سینماپرس: برگزیدگان نخستین «رویداد خلق ایده» عصر جمعه ۵ مردادماه طی مراسمی در پردیس سینمایی ملت معرفی شدند.