معرفی برگزیدگان مسابقه ملی عکس «سفر به خانه خدا» در دانشگاه تهران

سینماپرس: آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان مسابقه ی ملی عکس سفر به خانه خدا با حضور جمعی از مقامات کشور ششم اسفندماه ۹۶ در دانشگاه تهران برگزار می شود.