معرفی برندگان جشنواره «مذهب امروز» ۲۰۱۸

سینماپرس: دوره بیست و یکم جشنواره ایتالیایی «مذهب امروز» با معرفی برگزیدگان بخش های مختلف، به کار خود پایان داد.