معرفی برخی از بهترین فیلم های غیرهالیوودی سینمای جهان

بانو نیوز –

هالیوود و بالیوود دو صنعت بزرگ فیلم سازی در جهان هستند که از نظر کمّی، بیشترین تعداد فیلم های ساخته در هر سال را به خود اختصاص می دهند، با این حال از لحاظ کیفی فیلم های دیگری نیز در دنیا ساخته و نمایش داده می شوند که برخی از آن ها در مقایسه با پرفروش ترین و بهترین فیلم های سینمای آمریکا در رتبه بهتری قرار می گیرند.
ثمره این فیلم ها با همان مقیاس هالیوودی شاید در رده بهترین فیلم های غیرانگلیسی زبان مراسم اسکار و گلدن گلوب دیده شود و شاید هم نشود. اما به هر حال جشنواره های شناخته شده و هنری مختلف مانند کن، برلین، ونیز و جوایز منتقدان نیز در تعیین عیار این فیلم ها شاخص های مطلوب تری هستند. در این فهرست تعدادی از بهترین فیلم های غیرهالیوودی سینمای جهان با توجه به نمره سایت های مشهور سینمایی و جوایز بین المللی بررسی شده اند.
مربع
Imdb:7. 7 Metacritics:72
سوئد
درباره کارگردان: روبن اوستلوند کارگردان 43 ساله سوئدی، دو دهه قبل در ارتفاعات اروپا فیلم های تبلیغاتی درباره ورزش اسکی می ساخت. همین تبحرش در کار با برف و سرما تبدیل به یکی از مهم ترین و بهترین فیلم های سا …