معرفی اعضای گروه انتخاب مسابقه «تئاتر ایران – یک» در بخش صحنه‌ای

سینماپرس: از سوی دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، اعضای گروه انتخاب مسابقه «تئاتر ایران - یک» در بخش تئاتر صحنه ای معرفی شدند.