معرفی اعضای کمیته سمینار «پژوهشی و ادبیات نمایشی» جشنواره تئاتر مقاومت

سینماپرس: اعضای کمیته علمی ششمین سمینار «پژوهشی و ادبیات نمایشی» شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت معرفی شدند.