معتمدی: دوگانگی فرم و محتوا باعث می شود اثر هنری شکل نگیرد / اسلامی: کارگردان، جلوه های بصری را باید همزمان با فیلمنامه انجام دهد

سینماپرس: کارگردان فیلم سینمایی «سوء تفاهم» بیان کرد: بزرگترین اشکالی که در رسانه داریم این است که براساس این تفکر که محتوا، مظروف و فرم، ظرف است، شکل گرفته و این دوگانگی باعث شده که اثر هنری شکل نگیرد.