معتمدآریا: گشاده دست و بی توقع حامی شهردار تهران هستیم/ پسیانی: تهران عبوس را با توسعه اماکن فرهنگی شاد کنیم

گروه فرهنگ و جامعه: شب گذشته شهردار تهران با جمعی از اهالی سینما در باغ موزه سینما برگزار شد. در این نشست منوچهر شاهواری مدیر عامل موزه سینما، فرهاد توحیدی، مجید مظفری، آتیلا پسیانی، فریدون جیرانی، محمد بهشتی و فاطمه معتمدآریا خواسته های خود را با شهردار تهران در میان گذاشتند.