معتقدم کتاب، فیلم و کار تبلیغیِ درست، تاثیرش از موشک هایمان کمتر نیست/ عده‌ای در تقابل با تبلیغات ما، تلاش شیطانی می کنند

سینماپرس: محمدرضا شرف الدین داور بخش فیلم های سینمایی مسابقه ملی پانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» بیان کرد: اینکه انتظار داشته باشیم که همه مردم جهان مفهوم مقاومت ما را بدون تلاش ما بپذیرند فکر عبثی است و باید بدانیم برای رسیدن به هدفمان راه ساده ای در پیش نداریم زیرا عده ای در تقابل با تبلیغات ما، تلاش شیطانی می کنند.