معاون هنری جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران معرفی شد

سینماپرس: دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی با صدور حکمی معاون هنری این دوره از جشنواره را منصوب کرد.