معاون هنری ارشاد به جشنواره هنرهای تجسمی جوانان پیام داد

سینماپرس: سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد به بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان پیامی صادر کرد.