معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی: برای سینمای دیجیتال نیروی متخصص تربیت نکردیم

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی معتقد است پیشرفت تکنولوژی، به شکل تقریبی همزمان با سایر کشورها به ایران وارد شده است؛ اما همراه با ورود دیجیتال به سینما، - معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی: برای سینمای دیجیتال نیروی متخصص تربیت نکردیم معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی معتقد است پیشرفت تکنولوژی، به شکل تقریبی همزمان با سایر کشورها به ایران وارد شده است؛ اما همراه با ورود دیجیتال به سینما، ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی