مظلومیت شیعیان آذربایجان

حیدر بنی حمزه با اشاره به ساخت قسمت دوم نار و انار گفت: مقامات جمهوری آذربایجان از هراس واکنش های مردمی بخصوص در ایران، اقدامات خود را علیه شیعیان به صورت چراغ خاموش انجام می دهند. - حیدر بنی حمزه کارگردان و مستندساز، در گفت وگو با خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، درباره مستندش با نار و انار که به مسائل شیعیان جمهوری آذربایجان می پردازد، با بیان اینکه این کشور بعد از ایران، بیشترین میزان مسلمانان شیعه را دارد، گفت:
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: بین الملل