مصطفی کیایی: متأسفانه از اتفاقات مهم کشورمان فیلم نمی سازیم

کارگردان فیلم سینمایی«چهارراه استامبول» گفت: متأسفانه فیلمسازان کشور درباره وقایع و اتفاقات مهم کشورمان فیلمی نمی سازند.