مصائب آشپزی برای ستاره های سینمای ایران!

زندگی خصوصی بازیگران، سلایق و روابط شان همیشه برای مردم جذاب بوده. آنها دوست دارند بدانند بازیگر مورد علاقه شان چه لباسی می پوشد، از کدام فروشگاه می خرد، – کم روغن باشد. طعم خاص داشته باشد. اغلب غذایی را از من می خواهند که در آن از سبزیجات زیادی استفاده شود یا روغن و نمک زیادی نداشته باشد. من همیشه چیزی درست می کنم که هم جوانان می پسندند، هم مسن ترها. اما اگر سن بازیگر یا یکی از عوامل پروژه طوری باشد که ببینم …
منبع خبر: ملیت
دسته بندی خبر: فرهنگی