مشکل امروز تلویزیون و سریال‌هایش، متن، کارگردانی و انتخاب بازیگران است

سینماپرس: پوراندخت مهیمن تعهد در بازیگری را به دردِ پای شکسته‌اش ترجیح داد و تا پایان نقش حمیده در سریال "بیگانه‌ای با من است" هنرنمایی کرد.