مشخص شدن اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر ۳۷

سینماپرس: مدیرکل هنرهای نمایشی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر را معرفی و همچنین اعلام کرد که تعهدات مالی جشنواره ۳۶ تا پایان خرداد تسویه می شود.