مشاور سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا : بازگشایی مراکز فرهنگی شهر تهران به علت تغییر رنگ از نارنجی به زرد ممکن است

سینماپرس: مشاور رسانه‌ای سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: بازگشایی مراکز فرهنگی شهر تهران به علت تغییر رنگ از نارنجی به زرد ممکن است.