مسیری را دنبال کنیم که تبعیضی رخ ندهد

حسین انتظامی در جمع مدیران و پرسنل معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی تاکید کرد: مسیری را دنبال کنیم که کار سینماگران با سرعت و تسهیل بیشتری انجام شود. –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی