مسعود نجفی: برج میلاد، مقر اصلی جشنواره خواهد بود/بر اساس فعالیت رسانه‌ها به بررسی خبرنگاران خواهیم پرداخت!

سینماپرس: بنابر اظهار نظر اخیر مدیر روابط‌عمومی سازمان سینمایی سرانجام پس از گذشت چندسال از سیاست تحت فشار قرار دادن اهالی رسانه توسط دبیر پیشین جشنواره فجر؛ بار دیگر برج میلاد به مقر اصلی جشنواره مبدل خواهد شد.