مستند جدید دیوید اتنبرو روی پرده سینما

دیوید اتنبرو طبیعت شناس مشهور انگلیسی ـ درقالب مستند جدید خود خطرهای قریب الوقوع ناشی از بحران تغییرات اقلیمی که انسان ها مسبب آن شده اند را مورد انتقاد قرار می دهد. - دیوید اتنبرو طبیعت شناس مشهور انگلیسی ـ درقالب مستند جدید خود خطرهای قریب الوقوع ناشی از بحران تغییرات اقلیمی که انسان ها مسبب آن شده اند را مورد انتقاد قرار می دهد. به گزارش ایسنا و به نقل از تلگراف، دیوید اتنبرو که یکی از مشهورترین فعالان ...
منبع خبر: آمد خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی