مستندهای کوتاه، نیمه بلند و بلند بخش بین الملل سینما حقیقت معرفی شد

اسامی فیلم های بخش مسابقه بین الملل جشنواره سینماحقیقت در شاخه های مستندهای کوتاه، نیمه بلند و بلند مشخص شدند. - تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 هزار دلار به بهترین فیلم مستند بلند تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 4 هزار دلار به بهترین فیلم مستند نیمه بلند تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3 هزار دلار به بهترین فیلم مستند کوتاه تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و دو جایزه دو هزار دلاری به عنوان جایزه ویژه ...
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی