مستندهای پرتره بر پرده سینماهای هنر و تجربه

مستندهای درباره چهره هایی چون عبدالرحیم جعفری،حمید نفیسی،علی دهباشی،توران میرهادی،عباس یمینی شریف،همایون صنعتی زاده،پرویز تناولی،اسماعیل خلج و علی اکبر صنعتی در گروه سینمایی هنر و تجربه از دوم آبان به نمایش درمی آید. - به گزارش خواهند رفت. در ادامه ایسنا مروری دارد بر مستندهای که قرار است به نمایش درآیند. او مثل هیچکس نیست به کارگردانی سید هادی موسوی درباره زندگی علی اکبر صنعتی است. صنعتی یکی از نقاشان ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی