مستغاثی: سینمای تجربی دکان است

براساس برخی اخبار، آقای امیرحسین علم الهدی که گروه هنر وتجربه را راه اندازی و در این سال ها مدیریت آن را برعهده داشت پس از کش وقوس های فراوان در دوره ریاست آقای محمدمهدی حیدریان بر سازمان سینمایی، - براساس برخی اخبار، آقای امیرحسین علم الهدی که گروه هنر وتجربه را راه اندازی و در این سال ها مدیریت آن را برعهده داشت پس از کش وقوس های فراوان در دوره ریاست آقای محمدمهدی حیدریان بر سازمان سینمایی، از مدیریت ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی