مستغاثی: سال ها است جایگاه ویژه ای برای فیلمسازان ضد نظام و انقلاب در سینمای ایران وجود دارد!

سینماپرس: سعید مستغاثی رئیس پیشین انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران همزمان با فعالیت هیأت انتخاب سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: هیأت انتخاب از صندوقخانه های کهنه بیرون آورده می شوند و با انتخاب هایشان باعث می شوند جشنواره هیچ استانداردی نداشته باشد و این رویداد که روزگاری قرار بود اهداف و آرمان های نظام و انقلاب اسلامی را ترویج کند دیگر هیچ همسویی با اهداف عالیه انقلاب اسلامی نداشته باشد.