مسئول دبیرخانه خبر داد ثبت نام 680 سینماگر در جشنواره فیلم مقاومت طی سه هفته اخیر

مسئول دبیرخانه پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت گفت: تاکنون، و در فاصله سه هفته از انتشار فراخوان، بیش از 680 سینماگر داخلی و خارجی در سایت جشنواره ثبت نام کرده اند. - ثبت نام 680 سینماگر در جشنواره فیلم مقاومت طی سه هفته اخیر مسئول دبیرخانه پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت گفت: تاکنون، و در فاصله سه هفته از انتشار فراخوان، بیش از 680 سینماگر داخلی و خارجی در سایت جشنواره ثبت نام کرده اند. به ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی