مرگ پرویز در آخرین روزهای زمستان

ساعت 11 صبح روز گذشته دوستداران سینما شوکه شدند. - پیش بینی رشد گردشگری خاورمیانه در دوسال آینده رشد بازدیدکنندگان ورودی به خاورمیانه را در سال 2018 حدود 2/ 3 درصد و برای سال 2019 حدود 3/ 4 درصد ارزیابی کرده و تخمین آن از رشد جهانی سال 2017 میلادی در حوزه گردشگری ورودی به خاورمیانه نیز حدود 5/ 3 درصد است
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی