مرگ سینما با ساخت فیلم های بادآورده

هر موضوعی فارغ از استثتائات باید از مجرای قانونی سالم بگذرد اما گاهی برخی ها با دور زدن قانون برای رسیدن به اهدافشان بهره می برند. - 0 باشگاه خبرنگاران جوان منبع: برای رسیدن به اهدافشان بهره می برند. در این میان سینما یکی از تریبون های تاثیرگذاری است که رعایت قانون در آن قطعا باید اجرا شود، زیرا زبان هنر همانقدر که لطیف و خوب است گزنده و مخرب نیز خواهد بود و اشتباه گرفتن از آن بیش از دیگر فعالیت ها نمایان می شود.
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی